bokomslag Vem i hela världen kan man lita på? : förtroende i teori och praktik
Juridik

Vem i hela världen kan man lita på? : förtroende i teori och praktik

Häftad

259:- (319:-)
  • 228 sidor
  • 2012

Många människor är i dag verksamma i vad som ofta beskrivs som ”förtroendebranscher”. Det kan handla om banker, försäkringsbolag eller revisionsbyråer – där själva affärsidén intimt är förknippad med föreställningar om tillit och förtroende av olika slag. Vi måste kunna ha ­tilltro till dessa människor och de företag som de arbetar inom. Det­samma gäller i hög utsträckning verksamheter som sjukhus och skolor där vi som patienter, studenter, föräldrar eller anhöriga måste kunna lita på såväl personal och ledning som på regler och kontrollsystem.


I boken samlas forskare från olika discipliner och lärosäten för att vrida och vända på fenomenet tillit och dess betydelse och ­tillämpning. Mängden av perspektiv och sammanhang utgör en rik bakgrund mot vilken förtroendeproblematikens komplexitet framträder. Vi rör oss mellan detaljerade fallstudier och mer generella resonemang om ­tillitens roll och betydelse.
Här medverkar statsvetare som behandlar revisionsfenomenet och en kultursociolog som skriver om valutor. Ekonomer analyserar aktuella kriser i Röda Korset och regleringen av Svensk Bilprovning, andra fördjupar sig i global konsumentmakt och medias betydelse för organisationers legitimitet. En idéhistoriker tar sin utgångspunkt i blodshämnd och en filosof fördjupar sig i kyssars betydelse. I alla kapitel står dock organisationssamhället i centrum. Författarna hämtar sin empiri från svenska äldreboenden men också från afrikanska myndigheter och ­indonesiska fabriksgolv.


Boken inspirerar till nya samtal och fortsatta studier om ett fenomen som både är mångfacetterat och tvetydigt, men också helt avgörande för ett modernt samhälles överlevnad och utveckling.

Första upplagan

  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144077192
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 228
  • Utgivningsdatum: 2012-10-29
  • Förlag: Studentlitteratur