bokomslag Växtskydd i trädgård
Hem & trädgård

Växtskydd i trädgård

Maj-Lis Pettersson Ingrid Åkesson

Inbunden

589:-
  • 326 sidor
  • 2003

Boken omfattar skador på växter som dyker upp i trädgårdsodlarens vardag och som riskerar att odlarmödorna går om intet. Antingen det gäller yrkesodlarens krav på goda skördar av hög kvalitet eller fritidsodlarens dröm om en paradisisk trädgård till lust och nytta, angrips växterna av en rad sjukdomar och skadedjur, olika beroende på vilket växtslag det är fråga om.

För att kunna hålla växterna friska genom att förebygga orsakerna med odlingsåtgärder eller biologisk bekämpning, blir det allt viktigare att känna till skadegörarnas biologi. Deras livscykler är desamma antingen det handlar om yrkes- eller fritidsodling, medan betydelsen av skadeangreppen varierar avsevärt.

Växtskydd i trädgård är en oumbärlig kunskapskälla för alla som vill förstå orsakerna till och få tips om åtgärder mot växtskyddsproblem.

Reviderad utgåva

Författarna är båda hortonomer och statskonsulenter vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och har under många år arbetat med diagnos av växtskyddsproblem och växtskyddsrådgivning.

Maj-Lis Pettersson arbetar idag med växtskyddsinformation, diagnos, undervisning och rådgivning vid institutionen för entomologi, SLU, Uppsala.

Ingrid Åkesson arbetar som samordnare av Movium Rådgivning och som växtskyddsexpert vid Movium, SLU, Alnarp.

  • Författare: Maj-Lis Pettersson, Ingrid Åkesson
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789127354548
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 326
  • Utgivningsdatum: 2003-03-31
  • Förlag: Natur & Kultur