bokomslag Vad säger patientdatalagen om patientjournaler

Vad säger patientdatalagen om patientjournaler

Gunnar Fahlberg

Häftad

  • 63 sidor
  • 2009
Patientdatalagen har ersatt patientjournallagen och lagen om vårdregister. Skriften utgör en praktisk information om de bestämmelser i den nya lagen som handlar om patientjournaler. Det är framför allt hur vårdpersonal ska föra journal, vilka som är skyldiga att föra journal och vad journalerna ska innehålla. Skriften behandlar också den inre sekretessen mellan olika vårdenheter hos samma vårdgivare samt möjligheterna att genom sammanhållen journalföring kunna använda journaluppgifter hos andra vårdgivare och därmed slippa dubbel dokumentation.

Vad säger patientdatalagen om patientjournaler? vänder sig till verksamma och studerande inom hälso- och sjukvård.

Författare är Gunnar Fahlberg med en långvarig erfarenhet av rättsliga frågor inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Han har varit lagbyråchef, chefsjurist och chef för tillsynsstaben i Socialstyrelsen.
  • Författare: Gunnar Fahlberg
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789172056282
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 63
  • Utgivningsdatum: 2009-03-05
  • Förlag: Gothia