bokomslag Utbildningsvetenskapens kärna
Psykologi & pedagogik

Utbildningsvetenskapens kärna

Bo Jansson (red)

Häftad

369:- (509:-)
  • 2011

Den svenska skolan befinner sig idag i den mest omfattande reformperioden på nästan två decennier. Syftet med de reformer som nu genomförs är att bryta den pågående negativa utvecklingen i skolan, som präglas av försämrade kunskaper, försämrad likvärdighet och ökad segregation. Lärarutbildningen har identifierats som helt central för att komma tillrätta med dessa problem.

I den nya lärarutbildningen finns ett gemensamt utbildningsområde för alla blivande lärare. Det kallas utbildningsvetenskaplig kärna, och omfattar kunskapsområden som skolväsendets historia, organisation och villkor; läroplansteori och didaktik; vetenskapsteori och forskningsmetodik; specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; bedömning och betygssättning samt utvärdering och utvecklingsarbete.

I denna antologi bidrar tio forskare med studier som på olika sätt belyser delmomenten i den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan. Deras bidrag tecknar konturerna av en yrkesroll i förändring med behov av reflektion över sin professionella identitet, sin historia och sin framtid.

Författarna, Tomas Englund, Sara Irisdotter Aldenmyr, Tomas Kroksmark, Angelika Kullberg, Hans Albin Larsson, Owe Lindberg, Göran Linde, Heléne Lööw, Martin Tallvid och Christina Wikström, som här har skrivit på uppdrag av Lärarnas Riksförbund, är alla väl etablerade forskare inom sina områden.

Bo Jansson är 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och ordförande för Forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

  • Originaltitel: Utbildningsvetenskapens kärna
  • Författare: Bo Jansson (red)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789140676559
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2011-11-18
  • Förlag: Gleerups Utbildning