bokomslag Utbildningsvetenskap för förskolan
Psykologi & pedagogik

Utbildningsvetenskap för förskolan

Sven Persson Bim Riddersporre

Inbunden

359:- (499:-)
  • 278 sidor
  • 2010

Andra format:

Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan nu fått en reviderad läroplan och blivit en egen skolform? Hur kan ett reflekterande utbildningsvetenskapligt synsätt ge stöd åt pedagogers arbete och därmed åt barns lärande i förskolan?


Utbildningsvetenskap för förskolan är indelad i tre större sektioner:


Perspektiv på förskola och barndom
Lärande, demokrati och ämnesdidaktik
Styrning och villkor


Efter en genomgång av förskolans utveckling och barndomens historiska framväxt följer ett flertal ämnesdidaktiska kapitel om demokrati, lek och språk, tidiga möten med skrift, naturvetenskap, matematik, historia och estetik. Avslutningsvis behandlas ledarskapets betydelse, arbetet kring dokumentation och bedömning samt förskolans fysiska miljö.


Utbildningsvetenskap för förskolan är främst avsedd för studerande på förskollärarutbildningen och för fortbildning av förskollärare. Den riktar sig även till rektorer och förskolechefer.

  • Författare: Sven Persson, Bim Riddersporre
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789127121119
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 278
  • Utgivningsdatum: 2010-10-11
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk