bokomslag Utbildningsvägen - vart leder den? : om ungdomar, utbildning och försörjning
Psykologi & pedagogik

Utbildningsvägen - vart leder den? : om ungdomar, utbildning och försörjning

Kenneth Abrahamsson Anna Angelin Caroline Berggren Gunnar Eliasson Eva M Franzén Margareta Hill Jan O Jonsson Anders Kassman Åsa Murray Kristina Mårtensson Anders Nilsson Lars PEttersson Maria Stanfors Michael Tåhlin Irene Wennemo Wiks...

Häftad

319:- (429:-)
  • 310 sidor
  • 2007
Vilken betydelse har utbildningen för individen och samhället i stort? I den politiska debatten beskrivs utbildning som vägen till frälsning. Det har skett en kolossal expansion av utbildningssamhället i alla former. Sedan 1990 har sysselsättningsgraden i åldersgruppen 2024 år sjunkit med 20 procentenheter, främst genom att fler studerar på eftergymnasial nivå. Sysselsättningsgraden för dem utan gymnasial utbildning har sjunkit ännu mer och ligger ca 15 procentenheter under genomsnittet. Lägger vi till att AMS förutspår en tilltagande brist på gymnasialt utbildad arbetskraft inom bl.a. industrin, byggsektorn och omvårdnadssektorn, och att antalet sysselsatta totalt bör öka med 450 000 personer fram till 2030 om försörjningsbördan skall bevaras på dagens nivå, blir problembilden tydlig. Yrkesutbildningen kommer att spela en viktig roll för att tillgodose arbetskraftsbehoven och mildra åldersförändringarnas effekter på försörjningsbördan och den offentliga ekonomin. Boken visar vilka politiska initiativ som är på gång för att göra gymnasieskolan och yrkesutbildningen till vad den är tänkt att vara en brygga från skola till arbetsliv. Författare: Kenneth Abrahamsson, Anna Angelin, Caroline Berggren, Gunnar Eliasson, Eva Franzén, Margreth Hill, Jan O. Jonsson, Anders Kassman, Åsa Murray, Kristina Mårtensson, Anders Nilsson, Jonas Olofsson (red.), Lars Pettersson, Maria Stanfors, Michael Tåhlin, Irene Wennemo, Fredrik Wikström och John Östh.
  • Författare: Abrahamsson, Kenneth;Angelin, Anna;Berggren, Caroline;Eliasson, Gunnar;Franzén, Eva M;Hill, Margareta;Jonsson, Jan O;Kassman, Anders;Murray, Åsa;Mårtensson, Kristina;Nilsson, Anders;PEttersson, Lars;Stanfors, Maria;Tåhlin, Michael;Wennemo, Irene;Wiks...
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789185355884
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 310
  • Utgivningsdatum: 2007-02-12
  • Förlag: Studentlitteratur