bokomslag Upphandlingens grunder : en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
Juridik

Upphandlingens grunder : en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

Kristian Pedersen

Häftad

299:- (439:-)
 • 200 sidor
 • 2013
Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis 450-535 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det svenska näringslivet påverkas därför av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet.

De senaste årens utveckling på upphandlingsområdet, med bl.a. den nya lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, flera ändringar lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (för den s.k. klassiska sektorn) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (för de s.k. försörjningssektorerna) samt ny rättspraxis från såväl EU-domstolen som svenska domstolar innebär i många avseende förändrade förutsättningar för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna.

I den tredje utökade upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindelningen i boken de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt överprövning och skadestånd. Dessutom ges en introduktion till några av de alternativa upphandlings-, avtals- och finansieringsformer som blivit allt vanligare under de senaste åren, till lagen (2008:962) om valfrihetssystem och till lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Upphandlingens grunder riktar sig till offentliga inköpare, leverantörer, jurister, upphandlingskonsulter, studenter och andra som vill ha en pedagogisk introduktion till upphandlingsområdet eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor. De tidigare upplagorna av Upphandlingens grunder har bl.a. använts som kurslitteratur i juristutbildningarna vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

Kristian Pedersen är advokat och delägare Advokatfirman Delphi. Han har tidigare arbetat både vid Nämnden för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är författare till en lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt medförfattare till Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling. Kristian Pedersen anlitas regelbundet som föreläsare av såväl privata utbildningsföretag som Stockholms universitet.
 • Författare: Kristian Pedersen
 • Formgivare: Tina Selander
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 3
 • ISBN: 9789172235106
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 200
 • Utgivningsdatum: 2013-02-14
 • Förlag: Jure Förlag