bokomslag Trafikförfattningar 2017/18

Trafikförfattningar 2017/18

Häftad

 • 1048 sidor
 • 2017
Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik.

Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2017:517, en ändring i förordningen om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Nya författningsändringar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.


INNEHÅLL

 • Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och
  Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,
  Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare

 • Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor,
  Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS,
  Vägmärkesförordning

 • Parkering, Flyttning av fordon

 • Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst

 • Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige

 • Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.

 • Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.

 • Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.

 • Ordningsbot, Provavgifter

 • Trafikskadelag, Försäkringar

 • Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon


 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789139020257
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 1048
 • Utgivningsdatum: 2017-10-11
 • Förlag: Wolters Kluwer