Kommande
bokomslag Tillgängligt lärande: lärmiljöer för måluppfyllelse och delaktighet
Psykologi & pedagogik

Tillgängligt lärande: lärmiljöer för måluppfyllelse och delaktighet

Linda Jensen

Danskband/flex

429:-
Kommande

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 2022
Vad innebär ett tillgängligt lärande i praktiken? Hur ska vi utforma lärsituationer och lärmiljöer så att alla elever är delaktiga och tar till sig undervisningen?

Boken Tillgängligt lärande tar oss igenom de undervisningsstrategier som har tyngst vetenskaplig evidens för att öka lärandet och delaktigheten hos samtliga elever. Som lärare får du en bred verktygslåda att nå varje elev med, där en inlärningsbar fysisk miljö, stödstrukturer och differentiering utgör grundverktygen.

Fallbeskrivningar ger dig inblick i goda exempel, men låter dig också följa eleverna som skolans fysiska, pedagogiska och sociala miljö inte är fullt tillgängliga för. Både upplägget, som utgår från skoldagens typiska lärsituationer, och fallbeskrivningarna kan vara till stöd i den pedagogiska utredningen för att bättre kunna identifiera när, var och varför utmaningar uppstår för elever med adhd, autism samt de vanligaste inlärningssvårigheterna - dyslexi och dyskalkyli.

Diskussionsfrågorna underlättar arbetet med att gemensamt utveckla lärsituationer och lärmiljöer mot en allt tillgängligare skola som utgår från elevernas olika kognition, perception och motivation.


Linda Jensen har sedan tidigare skrivit storsäljaren Inkluderingskompetens vid adhd & autism som används som kurslitteratur och rekommenderas som fördjupad läsning i Specialpedagogiska skolmyndighetens webbutbildning om NPF. Författaren har även gett ut de pedagogiska barnboksserierna Anton och Super-A samt Kom vi gör om det .
  • Författare: Linda Jensen
  • Format: Danskband/flex
  • ISBN: 9789163957000
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2022-12-30
  • Förlag: Be My Rails Publishing