bokomslag Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa
Psykologi & pedagogik

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa

BERGSTRÖM, GÖRAN & BOREUS, KRISTINA (RED

Häftad

509:- (719:-)
  • 536 sidor
  • 2012

I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation mellan individer och grupper. Men de är också centrala för hur vi förstår och agerar i samhället. Därför måste den som studerar samhället kunna analysera bildens och textens mening och makt. I boken får man som läsare insikt i vad som utmärker olika textanalytiska inriktningar, hur de kan användas, samt hur de kan relateras till överväganden av samhälls- och vetenskapsteoretisk karaktär.

I denna tredje utvidgade och aktualiserade upplaga visas hur man kan analysera texter och bilder utifrån följande inriktningar:
• innehållsanalys
• argumentationsanalys
• idé- och ideologianalys
• begreppshistoria
• narrativanalys
• analys av metaforer, grammatik och ordval
• visuell textanalys
• diskursanalys

Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund, men boken är framför allt inriktad på hur man gör. Konkreta och detaljerade exempel hämtade ur aktuell forskning, liksom övningsuppgifter med utarbetade förslag till lösningar, åtföljer varje inriktning. I boken behandlas även frågor om tolkning. Boken vänder sig till samhällsvetare och humanister med intresse för text- och diskursanalys, framför allt studenter och forskarstuderande vid universitet och högskolor.

Tredje upplagan

  • Författare: BERGSTRÖM, GÖRAN & BOREUS, KRISTINA (RED
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789144074764
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 536
  • Utgivningsdatum: 2012-08-14
  • Förlag: Studentlitteratur