bokomslag Teoretiska perspektiv på sakprosa

Teoretiska perspektiv på sakprosa

Björn Melander Britt Hultén Gunilla Byrman Jan Svensson Olle Josephson

Häftad

 • 307 sidor
 • 2003

I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter. Perspektivet är till stor del historiskt och angreppssättet tvärvetenskapligt. Språk- och samhällsvetare diskuterar tillsammans grundläggande frågor för sakprosaforskningen:

 • Vad är sakprosa och vad kan sakprosaforskning vara?
 • Hur ska vi förstå de ömsesidiga sambanden mellan språk, text och samhälle?
 • På vilka sätt är exempelvis institutioner beroende av texter?
 • Hur kan det vara fruktbart att relatera institutioners sätt att fungera till olika genrer och diskursordningar?
 • Varför blir vissa typer av sakprosatexter mångröstade och intertextuella?
 • Vilket inflytande har läsaren och lässituationen på hur texter utformas?


Boken vänder sig i första hand till universitetsstuderande och forskare i språk- och samhällsvetenskapliga ämnen. Boken är särskilt intressant för dem som sysslar med diskursanalys, men användbar för alla med intresse för det spännande samspelet mellan text och samhälle.

www.studentlitteratur.se/svensksakprosa

 • Författare: Björn Melander, Britt Hultén, Gunilla Byrman, Jan Svensson, Olle Josephson
 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789144030968
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 307
 • Utgivningsdatum: 2003-11-01
 • Förlag: Studentlitteratur AB