bokomslag Swedish maritime laws
Juridik

Swedish maritime laws

Tiberg Hugo Schelin Johan

Häftad

559:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 275 sidor
  • 2007
Nu utkommer en författningssamling för sjöfarten med svensk/engelsk parallelltext. Flera av de ingående författningarna är nyöversatta. Boken innehåller de författningar som enligt lag ska finnas tillgängliga ombord på utländska fartyg med utländsk befälhavare i svenska farvatten, samt alla svenska fartyg med utländsk befälhavare, dessutom återges annan relevant lagtext gällande fartygssäkerhet, anställningsförhållanden, arbetsmiljö, vattenföroreningar m.m.

Redaktörer
Johan Schelin är docent, juris doktor och verksam som föreståndare för Institutet för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet.

Hugo Tiberg är professor emeritus i civilrätt.

Innehåll/ Contents
Del A Fartyssäkerhet/ Part A Ship Safety
Fartygssäkerhetslagen/ Ship Safety Act
Fartygssäkerhetsförordningen/ Ship Safety Regulation
Föreskrifter angående skeppsdagbok, maskindagbok och kombinerad skepps- och maskindagbok m.m./ Ordinance of the Swedish Maritime Administration regarding regarding provisions on bridge logbooks, machine logbooks and combined bridge- and machine logbooks, etc.

Del B Olyckor/ Part B Marine Accidents
Lag om undersökning av olyckor/ Act on investigation of accidents
Förordning om undersökning av olyckor/ Government Ordinance on investigation of accidents
Föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring/ Ordinance of the Swedish Maritime Administration regarding provisions on the report of marine accidents and report of maritime declaration

Del C Föroreningar från fartyg/ Part C Pollution from ships
Lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg/ Act on measures against pollution from vessels
Förordning om åtgärder mot förorening från fartyg/ Government Ordinance on measures against pollution of water

Del D Sjömän/ Part D Seamen
Mönstringslag/ Act on enlistment of seamen
Mönstringsförordning/ Government Ordinance on enlistment of seamen
Behörighetsförordning/ Government Ordinance on qualifications, lecenses and other certificates for seafarers

Del E Anställning/ Del E Maritime Labour
Sjömanslagen/ Seaman's Act
Lagen om anställningsskydd/ Employment protection Act

Del F Arbetstid/ Del F Working Hours
Lag om vilotid/ Act on periods of rest for seafarers
Förordning om vilotid/ Government Ordinance on period of rest for seafarers

Del G Arbetsmiljö ombord/ Del G Shipboard Conditions
Arbetsmiljölagen/ Work Environment Act
Arbetsmiljöförordningen/ Work Environment Ordinance
  • Författare: Tiberg Hugo Schelin Johan
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789172232778
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 275
  • Utgivningsdatum: 2007-01-01
  • Förlag: Jure