bokomslag Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

Sveriges lag 2014 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014

Andreas La Torre Ek

Inbunden

  • 3104 sidor
  • 2014
Sveriges Lag 2014: Innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2014 (svarta lagboken)

En lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Författningarna inom varje rättsområde är i huvudsak ordnade kronologiskt men särskilt betydelsefull lagstiftning har lyfts fram under respektive underrubrik. Hänvisning till centrala förarbeten samt rättsfall ges för varje författning. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister. Tre författningsförteckningar, innehållsförteckningar i inledningen av varje längre författning och ett omfattande sakregister underlättar snabb sökning. -DIGITAL LAGBOK Lagboken har blivit ännu smartare. Nu kan du arbeta med lagboken i din dator eller surfplatta. Ta enkelt med dig den digitala lagboken till föreläsningarna. Sök bland lagarna, gör anteckningar och markeringar som du sedan kan skriva ut eller föra över i din lagbok. Den digitala delen ingår vid köp av Sveriges Lag 2014.-Sveriges Lag 2014 är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av lärare från landets samtliga juristprogram.

Redaktör: Andreas La Torre Ek, jur. kand.

Redaktörsråd: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.
  • Författare: Andreas La Torre Ek
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789144095967
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 3104
  • Utgivningsdatum: 2014-01-13
  • Förlag: Studentlitteratur