bokomslag Sverige i världen
389:- (499:-)
 • 216 sidor
 • 2011

Andra format:

Denna bok finns även som e-bok med ISBN 9789140685476 och går att köpa via nätbokhandeln.

Gränsen mellan utrikes- och inrikespolitik suddas ut allt mer. Terrorism, miljöhot och svält är utmaningar som inte stannar vid statsgränser. För att möta dessa globala utmaningar behövs internationellt samarbete i olika former och sammanhang. I Sverige i världen studeras svensk utrikespolitik i ljuset av en allt mer globaliserad politisk situation.

Författarna visar att klassiska teorier om internationell politik inte ensamma kan förklara staters utrikespolitik. Utrikespolitiskt beslutsfattande och alla de olika faktorer som påverkar detta måste också beaktas, något som ges större utrymme inom utrikespolitisk analys, det forskningsfält som är bokens utgångspunkt.

I boken beskrivs huvuddragen i den svenska utrikespolitiken och ett antal faktorer som kan antas påverka den. Boken beskriver även de arenor där Sverige agerar, till exempel FN och EU, samt innehållet i den svenska utrikespolitiken i olika sammanhang. Bland bokens olika teman ryms utrikespolitiska idéer, normer och identiteter, ickestatliga aktörer, internationell ekonomi, opinionens betydelse, säkerhetspolitik, miljöpolitik och utvecklingsbistånd.

I denna andra upplaga har bokens alla kapitel genomgått en grundlig genomarbetning och uppdatering. Författarna till denna bok har alla ett etablerat forskningsintresse kring utrikespolitiska frågeställningar.

Bokens redaktörer är Douglas Brommesson, fil. dr i statsvetenskap och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Ann-Marie Ekengren, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

 • Originaltitel: Sverige i världen 2:a uppl
 • Författare: Douglas Brommesson (red), Ann-Marie Ekengren (red)
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 2
 • ISBN: 9789140675545
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 216
 • Utgivningsdatum: 2011-08-17
 • Förlag: Gleerups Utbildning