bokomslag Svenskt Militärflyg : Propellerepoken : The Propeller Era
Historia

Svenskt Militärflyg : Propellerepoken : The Propeller Era

Lennart Andersson

Inbunden

239:-
  • 1992
Innehåll:

Förord
Förkortningar
English Wordlist

MARINENS FLYGVÄSENDE

Historia 1911-1926 (allmänt)
Personal och utbildning
Basering
Flygmaterial (motorer och flygplan)
Märkning och numrering
Flygplansförteckning 1911-1926

FLYGKOMPANIET
Historia 1912-1926 (allmänt)
Utbildning och personal
Finskt mellanspel
Arméflygets basering
Flygmaterial (motorer och flygplan)
Märkning, numrering och målning
Flygplansförteckning 1912-1926

FLYGVAPNET
Historia från 1926 (allmänt)
Faktaruta: Flygplanen som vi aldrig fick se
Flygvapnets ledning
Flygvapnets förband
Flygvapnets basering
Flygplanen (allmänt, typbeteckningar)
Bomb- och torpedflyg
Jaktflyg
Spaningsflyg
Skol- och övningsflyg
Ambulansflyg
Transportflyg
Glid- och Segelflygverksamhet
Märkning, numrering och målning
Tabell: FV-nummer 1935-1945
Flygplansförteckning 1926-

Tabell: Flygvapnets propellerdrivna krigsflygplan samt övriga flygplan t o m 1945
Tabell: Flygvapnets typbeteckningar 1926-1945 (versioner, motortyper)
Käll- och litteraturhänvisningar
Index, ersoner
Index, flygplanstyper
  • Författare: Lennart Andersson
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789185496563
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 1992-11-01
  • Förlag: Allt om hobby