bokomslag Svenskan i tiden
Språk & ordböcker

Svenskan i tiden

HANS ÅHL

Häftad

329:-
  • 2001
Ett nationellt centrum för undervisningen i svenska som andraspråk och svenska för invandrare inrättades 1998 vid Lärarhögskolan i Stockholm. Ett av syftena med detta centrum var att det skulle stödja utvecklingen inom ämnesområdet genom att samla, samman Centrets invigningssymposium blev en storartad manifestation av det engagemang för dessa frågor som finns i landet. Vid symposiet föreläste en rad framstående forskare, pedagoger och lärarutbildare om svenska som andraspråk och svenska för invandrare ur många olika aspekter. Deras uppsatser i anslutning till föreläsningarna har nu samlats i antologin Svenskan i tiden ? verklighet och visioner. Författarpresentation Medverkande författare: Monica Axelsson, Susanne Benckert, Pirkko Bergman, Sally Boyd, Qarin Franker, Björn Hammarberg, Margareta Holmegaard, Kenneth Hyltenstam, Gisela Håkansson, Ulla-Britt Kotsinas, Eija Kuyumcu, Inger Lindberg, Kerstin Nauclér, Kerstin Nordenstam, Lena Sjöqvist, Ingrid Skeppstedt, Gunnar Tingbjörn, Åke Viberg, Ingrid Wallin, Seija Wellros och Margareta Westman. Redaktör: Hans Åhl.
  • Författare: HANS ÅHL
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789176564714
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2001-01-01
  • Förlag: Stockhholms universitets förlag