bokomslag Svenska meningar
Språk & ordböcker

Svenska meningar

Lars Holm Kent Larsson

Häftad

309:- (389:-)
  • 154 sidor
  • 1998

Svenska meningar är en elementär språklära som markant skiljer sig från de flesta andra.

Svenska meningar

– ger en helhetssyn på språket i funktion

– utvecklar förmågan att göra egna språkiakttagelser

– lär på ett enkelt sätt ut centrala grammatiska termer och begrepp

– ger rikliga tillfällen till reflektion och diskussion om hur språket fungerar och används

– ser inte meningen som en isolerad enhet utan vidgar studiet mot textbildningen

– är inriktad på språkproduktion

– är laborativ

– låter läsaren själv bestämma grammatikkursens omfång

Svenska meningar

kopplar samman kunskaper och färdigheter. Boken ger fasta kunskaper i grammatik och en konkret uppfattning om språkets strukturer, funktion - och möjligheter.

Svenska meningar

lämpar sig för svenskstuderande såväl i gymnasieskolan som vid olika högskolor. För lärare kan boken tjäna som en givande idékälla.

  • Författare: Lars Holm, Kent Larsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789144096629
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 154
  • Utgivningsdatum: 1998-01-28
  • Förlag: Studentlitteratur