bokomslag Svensk-turkisk, turkisk-svensk fickordbok = isveççe-türkçe, türkçe-isveççe cep sözlüg?ü
Språk & ordböcker

Svensk-turkisk, turkisk-svensk fickordbok = isveççe-türkçe, türkçe-isveççe cep sözlüg?ü

Musa Güner

Pocket

229:-
  • 368 sidor
  • 2009
Svensk-Turkisk, Turkisk-Svensk Fickordbok är i sitt slag det första alster i världen som har excerperat från urval av antal uppslagsord ur olika språkdata. För urval och redovisning av uppslagsord och exempelfraser har olika databaser använts. Databaserna innehåller fraser där orden förekommer i en genuin språklig kontex. I ordboksartiklarna anförs betydelserna i prioriteringsordning efter antalet sökträffar i databaserna. Det har gällt att inom den begränsade ramen av en fickordbok få plats för det väsentligaste av innehållet i den större ordboken, varvid givetvis i första rummet alla föråldrade och sällsynta ord uteslutits. Ett flertal ord med samma form och betydelse i svenskan och turkiskan ha ej ansetts böra upptagas.
Ordboken innehåller omkring 35 000 uppslagsord och uttryck. I ordboken upptages också teknisk och annan terminologi för att illustrera allmänt förekommande beteckningar inom vetenskap och teknik i de båda språken. Ordboken är avsedd att vara till hjälp för såväl svenskar som turkar i samband med turistbesök, handelskontakter m.m. samt för dem som studerar svenska eller turkiska på nybörjarstadiet.
  • Författare: Musa Güner
  • Format: Pocket
  • Upplaga: 4
  • ISBN: 9789163340512
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 368
  • Utgivningsdatum: 2009-06-15
  • Förlag: Musa Güner