bokomslag Svensk grammatik

Svensk grammatik

Erik Jönsson Lars Kraft

Häftad

  • 80 sidor
  • 2009
Svensk grammatik är avsedd för grundskolans högstadium
och gymnasieskolan samt för motsvarande stadier inom vuxenundervisningen. Boken bör även vara lämplig vid självstudier.
Svensk grammatik är en sammanhängande och systematisk
framställning av form- och satsläran. Författarna har sökt göra framställningen enkel och begriplig men på samma gång
någorlunda uttömmande.
Inom grå fält till vänster på sidorna finns exemplen, och till höger därom ges motsvarande regler. Genom att exempel och regler
är skrivna i skilda spalter, blir boken överskådlig och lättläst. En spatiös typografi med markerade rubriker bidrar till tydligheten.
Genom sin systematiska och överskådliga uppställning bör
Svensk grammatik kunna bli till god hjälp såväl vid den lärarledda undervisningen som vid elevernas studier på egen hand.
  • Författare: Erik Jönsson, Lars Kraft
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144059259
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 80
  • Utgivningsdatum: 2009-10-22
  • Förlag: Studentlitteratur AB