bokomslag Styrelsearbete i aktiebolag : praktisk handbok

Styrelsearbete i aktiebolag : praktisk handbok

David Gustafsson

Häftad

  • 154 sidor
  • 2012
STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG är en praktisk handbok för ägare, styrelseledamöter och ledare i företag som vill ¿utveckla och stärka arbetet i styrelse och ledningsgrupp. Du får vägledning i rekrytering av dugliga styrelseledamöter och hur de genom sina erfarenheter och sina nätverk kan bidra till utvecklingen av ditt företag.
Ett exempelföretag visar hur man konkret arbetar med de olika stegen i affärs¿utvecklingen från affärsidé, mål, strategier, affärsplan, budget och fram till genomförande. Genom en årsarbetsplan ser styrelsen dessutom till att alla väsentliga uppgifter behandlas under ett år.

Ur innehållet:
De fyra bolagsorganen
Ägarstyrning
Styrelsens ansvar
Val av styrelseledamöter
Styrelsens nyckel¿områden och uppgifter
Styrelsens årsarbetsplan
Styrelsens vardag
Arvoden till styrelseledamöter
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
  • Författare: David Gustafsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789170277900
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 154
  • Utgivningsdatum: 2012-10-12
  • Förlag: Björn Lundén Information