bokomslag Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs

Mia Carlsson Rolf Höök

Häftad

  • 360 sidor
  • 2017

Andra format:

Studiematerialet är avsett att användas vid de inledande studierna i juridik.
Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska
metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första
övning i juridisk analys och kritisk reflektion. Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.

I syfte att spegla skilda delar av rättsystemet har vissa rättsområden valts ut
för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor behandlas inom varje område ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m. Dessutom innehåller materialet gruppövningar och visst annat rättskällematerial.
  • Författare: Mia Carlsson, Rolf Höök
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139208181
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 360
  • Utgivningsdatum: 2017-01-11
  • Förlag: Wolters Kluwer