Välj butik

Visa alla butiker

  bokomslag Statistik med Excel 2013 : grunderna

  Statistik med Excel 2013 : grunderna

  Olle Vejde

  249:-
  • Häftad
  • 153 sidor
  • 2013
  Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns om inte överallt så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.
  Innehåll
  En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta - Om filer
  Tabeller: Programalternativ - Mall för tabell - Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell
  Diagram: Om diagram - Programalternativ -Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram
  Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler
  Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval
  Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation
  Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen
  Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion
  Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest
  Regressionsanalys: Enkel linjär regression - Multipel linjär regression
  Variansanalys: Envägs oberoende ANOVA Register

  Finns boken i din butik?

  Välj butik för att se lagerstatus och eventuellt reservera boken.

  Ingen butik vald

  Välj butik
  267651

  Ja, finns i vald butik

  Fåtal kvar i vald butik

  Finns ej i vald butik Välj en annan butik eller kontakta oss.

  Tillfälligt slut i vald butik Välj en annan butik eller kontakta oss.

  Beställ i butik Den här boken är en beställningsvara. Välkommen till din butik så hjälper vi dig.

  Ej beställningsbar

  Lagerstatus saknas

  Köp i e-handel

  Boken är tillfälligt slut

  • Författare: Olle Vejde
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789198092523
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 153
  • Utgivningsdatum: 2013-05-05
  • Förlag: Olle Vejde Förlag

  för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

  Idag