bokomslag Statistik med Excel 2013 : grunderna
Data & IT

Statistik med Excel 2013 : grunderna

Olle Vejde

Häftad

259:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hos dig inom 5-9 arbetsdagar

Fri frakt vid köp över 99:- för medlemmar.

  • 153 sidor
  • 2013
Excel är i sina statistikdelar underlägsen de stora statistikprogrammen som till exempel Minitab och SPSS. Ändå har Excel fördelar, i varje fall för den som nöjer sig med grundläggande statistiska metoder. Programmet är jämförelsevis billigt och det finns om inte överallt så i väldigt många datorer. Boken är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmets statistikfunktioner. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.
Innehåll
En del allmänt: Vad du förutsätts kunna - Analysis ToolPak - Föra in data i dialogruta - Om filer
Tabeller: Programalternativ - Mall för tabell - Om tabeller - Envägs frekvenstabell - Tabellredigering - Tvåvägstabell - Trevägstabell
Diagram: Om diagram - Programalternativ -Stapeldiagram - Diagramredigering - Histogram - Cirkeldiagram - Linjediagram - Punktdiagram
Statistiska mått: Central- och spridningsmått - Percentiler
Behandla variabler: Matematiska funktioner - Sortera - Variabeltransformation - Kodning - Slumptal - Slumpmässigt urval
Sambandsmått: fi-koefficienten - Pearsons koefficient - Rangkorrelation
Fördelnigar: z-poäng - Anpassad normalfördelning - Binomialförelningen
Konfidensintervall: Ett medelvärde - En proportion
Hypotesprövning: Nollhypotes, mothypoteser, signifikansnivå - Ett medelvärde - P-värde, signifikansnivå - Jämföra varianser - Två medelvärden - Parvisa observationer - En proportion - Två proportioner - Korrelationskoefficient - Chitvå, en variabel - Chitvå, två variabler - Chitvå, fyrfältstabell - Fishers exakta test - Binomialtest - Teckentest
Regressionsanalys: Enkel linjär regression - Multipel linjär regression
Variansanalys: Envägs oberoende ANOVA Register
  • Författare: Olle Vejde
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789198092523
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 153
  • Utgivningsdatum: 2013-05-05
  • Förlag: Olle Vejde Förlag