bokomslag Språkstimulering. D. 2, Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern
Psykologi & pedagogik

Språkstimulering. D. 2, Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern

Bente Eriksen Hagtvet

Häftad

629:-
 • 272 sidor
 • 2006
 • Serie: Lärare Lär

Bente Eriksen Hagtvet, professor i specialpedagogik vid Oslo universitet, visar i boken Språkstimulering på det samband som finns mellan barns tal- och skrivutveckling. Utifrån utvecklingspsykologiska och didaktiska teorier framhåller hon betydelsen av ett tidigt förebyggande arbetssätt. Genom att tillrättalägga och skapa goda miljöer för barns lärande fria från misslyckanden skapar den goda och engagerade pedagogen förutsättningar för att öka barnens kompetens och deras motivation för att utveckla sitt lärande.


De tidiga åren lägger grunden för fortsatt lärande; de fem första åren är pedagogiskt "gyllene" år. Böckerna visar på betydelsen av tidig och medveten språkstimulering genom lek. Del 1, Tal och skrift i förskoleåldern, är mer teoretisk medan del 2, Aktiviteter och åtgärder i förskolan, innehåller mer förslag till arbetssätt.


Boken Språkstimulering består av två delar och ingår i Lärare Lär-serien, som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.

 • Författare: Bente Eriksen Hagtvet
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789127722811
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 272
 • Utgivningsdatum: 2006-02-15
 • Del i serien: Lärare Lär
 • Översättare: Ingrid Häggström
 • Förlag: Natur & Kultur Akademisk