bokomslag Socialt arbete : en grundbok
Samhälle & debatt

Socialt arbete : en grundbok

MEEUWISSE, ANNA & SUNESSON, SUNE & SWÄRD

Inbunden

469:- (629:-)
  • 484 sidor
  • 2006

Andra format:

Andra reviderade utgåvan


Vad är egentligen socialt arbete? Är det att likna vid en konst där socialarbetaren med fantasi och uppfinningsrikedom skapar relationer till människor som har problem och hjälper dem att hjälpa sig själva? Eller är socialt arbete en profession som baseras på forskning och beprövad erfarenhet?


Detta är inte en metodbok med anvisningar, utan författarna visar i stället på mångfalden och komplexiteten i socialt arbete och redogör också för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter. I boken behandlas det sociala arbetets framväxt, organisering, utveckling och yttre ramar, framför allt i Norden men även med internationella utblickar. Dessutom berörs de förutsättningar och svåra problemställningar som professionella inom området ständigt ställs inför. Frågor om relationer, etik, makt, kön och etnicitet diskuteras, liksom förhållandet mellan teori och praktik samt den viktiga kunskapsutvecklingen.


Det är en bok som man kan återkomma till under hela utbildningen i socialt arbete. Inför arbetet med denna andra utgåva har synpunkter från undervisningen inhämtats och många nya kapitel och illustrationer har tillkommit.


Motivet på bokens omslag är en målning av den danske konstnären Storm P. från 1938 med titeln Indenfor og udenfor.

  • Författare: MEEUWISSE, ANNA & SUNESSON, SUNE & SWÄRD
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789127107625
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 484
  • Utgivningsdatum: 2006-01-19
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk