bokomslag Socialpsykologins ansikten
Psykologi & pedagogik

Socialpsykologins ansikten

Gunnar Augustsson

Häftad

399:-
  • 150 sidor
  • 2005
Socialpsykologi är ett komplext ämne innehållande olika synsätt och teorier som vanligen förknippas antingen med psykologi eller med sociologi. Bokens syfte är att belysa den sociologiska relevansen hos olika socialpsykologiska perspektiv, som på olika sätt behandlar individen eller smågruppen, mellanmänskliga relationer eller förhållandet mellan struktur och individ. Såväl perspektiv som teorier presenteras i termer av socialpsykologiska ledtrådar som är värdefulla att känna till för den som står inför uppgiften att genomföra en egen studie. Presentationerna följs upp av diskussioner, exemplifieringar och liknelser. Ambitionen är att stimulera läsaren till kritisk eftertanke och egna konstruktiva reflektioner över socialpsykologins dåtida, samtida och framtida betydelse för forskning och samhällsutveckling. Boken är skriven för högskole- och universitetsstuderande, samt praktiker som önskar tillämpa en socialpsykologisk ansats på ett socialt fenomen.
  • Författare: Gunnar Augustsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144039862
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 150
  • Utgivningsdatum: 2005-04-12
  • Förlag: Studentlitteratur