bokomslag Socialdemokratins tidsålder : Sverige och Norge under 1900-talet
Samhälle & debatt

Socialdemokratins tidsålder : Sverige och Norge under 1900-talet

Francis Sejersted

Inbunden

419:-
Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 595 sidor
  • 2005
Unionsupplösningen 1905 bildar utgångspunkt för utvecklingen av två moderna stater till den särpräglade skandinaviska socialdemokratin. Den ömsesidiga kontakten och påverkan var stark och likheten mellan de båda staterna är slående. Men det fanns också skillnader med rötter i olika historiska arv. Industrialiseringen fick större omfång
i Sverige, men demokratiseringen skedde tidigare och blev mer genomgripande i Norge.
Socialdemokratins tidsålder är en jämförande analys av det norska och det svenska socialdemokratiska projektet med särskild tonvikt vid den sociala integrationen. Det är historien om hur ett stort politiskt projekt formuleras och genomförs. Den systematiska jämförelsen kastar ljus över dynamiken i utvecklingen. Familjepolitik, skol- och
utbildningspolitik, välfärdssystem, näringsliv och nationalekonomiska särdrag hör till de samhällsområden som analyseras. Författaren följer utvecklingen fram till socialdemokratins fullbordan och lyckliga ögonblick och visar hur projektet just då faller i stycken. I slutfasen
vittrar den samlande visionen bort, i Norge såväl som i Sverige.

Francis Sejersted är professor i ekonomisk och social historia och för
närvarande verksam som forskare vid Institutt for samfunnsforskning
i Oslo.
  • Författare: Francis Sejersted
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789157804570
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 595
  • Utgivningsdatum: 2005-06-01
  • Översättare: Lars Per Lennart Månsson Andersson
  • Förlag: Bokförlaget Nya Doxa