bokomslag Skrivundervisning
449:-

Boken är slut online

  • 259 sidor
  • 1995
I takt med att allt högre krav ställs på vår förmåga att uttrycka oss i skrift blir skrivundervisningen också mer krävande och komplicerad. Goda formella färdigheter är nödvändiga, men inte tillräckliga för att eleverna ska klara de krav på skrivkompetens som ställs i dagens samhälle. Denna bok behandlar didaktiska modeller för skrivundervisning och visar hur dessa kan tillämpas praktiskt i skolan. Författaren redogör utförligt för hur lärare kan stödja elevernas skrivutveckling och ger exempel på olika sätt att läsa och analysera barns texter. Metodförslagen är inte knutna till något speciellt åldersstadium eller någon viss årskurs utan kan anpassas efter elevens ålder. Boken är avsedd för lärare och blivande lärare på alla stadier.
  • Författare: Anders Mehlum, David O'Gorman, Knut Kjeldstadli, Guttorm Fløistad
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144476612
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 259
  • Utgivningsdatum: 1995-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: