bokomslag Skriva svenska A
Barnböcker

Skriva svenska A

Görel Hydén Martin Rodney

Häftad

199:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

 • 51 sidor
 • 3-6 år
 • 2016
Skriva svenska hjälper eleverna att bli bättre skribenter genom att få dem att verkligen känna sig som just skribenter.
Arbetssättet tydliggör skrivprocessen: hur skribenter jobbar från de första funderingarna, med planering och med att skriva utkast, till specifika val av ord, meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning när texten närmar sig publicering.
Skriva svenska förser eleverna med användbara redskap, serverade i lättsmälta portioner. Ingen aspekt av språket introduceras i detta material om den inte också har en tydlig funktion i den text eleverna ska skriva med inriktning på ett bestämt syfte.
Skriva svenska är utformad för att utveckla elevernas skrivförmåga inom olika genrer. En tydlig modelltext för varje genre studeras noga innan eleverna ger sig i kast med att skriva en egen text i samma genre. På det sättet blir de bekanta med strukturen och de språkliga kännetecken som hör ihop med genren, men också med skribentens val av ord och uttryck.
Under skrivandet guidas eleverna genom hela skrivprocessen på ett strukturerat och stimulerande sätt utifrån elevbokens frågeställningar och goda råd.
När texten är bearbetad och rättad med stöd av givna frågor och uppmaningar, ska den presenteras av eleven vid ett muntligt framträdande inför en liten grupp kamrater.
Skriva svenska A, B och C omfattar vardera en elevbok och en lärarhandledning.

Elevbok
innehåller tolv kapitel om vardera två uppslag. Varje kapitel följer samma arbetsgång:
1. Modelltext
Modelltexterna har valts för att kunna visa specifika strukturer, stilar och språkliga drag för varje genre. För-tydligande "etiketter" hjälper eleverna att orientera sig i texten med stöd av kommentarerna under rubriken Teknik och stil på uppslagets högersida.

2. Skrivprojekt
Eleverna får skapa en egen text i samma genre som modelltextens. Under skrivandet får eleverna tydliga anvisningar som hjälper dem genom skrivprocessen. Eleverna uppmanas att fundera över och diskutera skrividéer, planera och söka information, anteckna stödord i en given skrivplan - en mall som följer modelltextens struktur - innan de skriver utkast. Efter skrivandet går eleverna igenom sin text med stöd av givna frågeställningar att reflektera kring.

3. Nå ut till publiken
Skrivprojektet har nått fram till en punkt när det kan presenteras. I Skriva svenska fokuserar elevbokens förslag på varierande muntliga presentationer. De ger ett meningsfullt sammanhang för att utveckla läsflyt, sättet att läsa och sättet att agera inför en liten publik.
 • Författare: Görel Hydén, Martin Rodney
 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789144116686
 • Språk: Svenska
 • Barnbok: 3-6 år
 • Antal sidor: 51
 • Utgivningsdatum: 2016-10-17
 • Förlag: Studentlitteratur AB