bokomslag Skolan som politisk organisation 2:a uppl
Samhälle & debatt

Skolan som politisk organisation 2:a uppl

Maria Jarl (red) Jon Pierre (red)

Häftad

389:- (529:-)
  • 2012

Styrningen av skolan sker i ett spänningsfält mellan stat och kommun, och mellan politiker och de som arbetar i skolan. Staten bestämmer de övergripande målen för skolan, men det är kommunen som ansvarar för genomförandet av skolpolitiken. De statliga politiska målen är ofta svåra att tolka och genomföra i den kommunala skolmiljön, där lärare och rektorer har professionella uppfattningar om vad som kännetecknar en god skola. Den skolpolitiska agendan förändras dessutom ständigt: utvecklingslära eller kreationism, integration eller mångkulturalism, myndighetsmål eller marknadsmål? Resultatet av styrningen ovanifrån blir därmed att lokala och varierande praktiker och rutiner utvecklas för att lärarna ska ha riktlinjer för sitt vardagliga arbete och för att de ska veta hur olika situationer bör hanteras.

Skolan som politisk organisation belyser dessa frågor genom historiska tillbakablickar och framåtblickande diskussioner. Boken vill både ge exempel på värdekonflikter som kan uppstå i skolan och visa på olika strategier som används för att hantera dessa konflikter. Sammantaget ger boken en god introduktion till området för studenter inom utbildningsvetenskap, lärare och skolpersonal, skolpolitiker i stat och kommun samt andra med intresse för skolfrågor.

Boken bygger på ett forskningsprogram i utbildningsvetenskap om värdekonflikter i skolan. Författarna är Anders Fredriksson, Maria Jarl, Hanna Kjellgren, Sofia Persson, Jon Pierre, Ann Quennerstedt, Bo Rothstein och Fredrik Sjögren.

Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jon Pierre är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

  • Originaltitel: Skolan som politisk organisation 2:a uppl
  • Författare: Maria Jarl (red), Jon Pierre (red)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789140677969
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2012-08-13
  • Förlag: Gleerups Utbildning