bokomslag Skola och barndom : Normering, demokratisering, individualisering
Psykologi & pedagogik

Skola och barndom : Normering, demokratisering, individualisering

Ingegerd Tallberg Broman (red)

Häftad

359:- (489:-)
  • 2011

Det finns en stor förväntan på skolan idag. I en värld som kännetecknas av stor rörlighet, medialisering, teknifiering och ojämnt fördelade resurser ska skolan kunna möta och lösa samhälleliga problem och målsättningar vad gäller fostran, omsorg och utbildning av barn och unga. Skolans och lärarens ansvar för social fostran och värdefrågor är omfattande och har dessutom ökat på senare tid.

I den här boken undersöker författarna ett antal sociala och pedagogiska praktiker som exemplifierar skolans svar på dagens utmaningar. De olika kapitlen är delar i en komplex berättelse om ett förändrat samhälle, en förändrad barndom och om skolans samverkan med dessa nya förutsättningar. Varje kapitel kan läsas både som en berättelse om skolan och som en berättelse om barndom.

Författarna framhåller skolans betydelse för inkludering och förändrade sociala relationer. De visar också på brister vad gäller likvärdighet och på praktiker som ökar segregation och utsatthet. I boken beskrivs en barndom där det ställs krav på att barn ska vara kompetenta, självreflekterande, självutlämnande och egenansvariga. En ökad frihet i skolsystemet med betoning på individens rätt - och ansvar - att utöva aktivt medborgarskap åtföljs av en tydlig ökning av kontroll genom dokumentation och bedömning.

Författarna tillhör en forskargrupp vid Malmö högskola som här redovisar resultat från projektet "Mångkontextuell barndom: Skola, fritid, familj i förändring och gränsöverskridande".

Ingegerd Tallberg Broman är professor i pedagogik vid Malmö högskola.

  • Originaltitel: Skola och barndom : Normering, demokratisering, individualisering
  • Författare: Ingegerd Tallberg Broman (red)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789140676054
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2011-09-23
  • Förlag: Gleerups Utbildning