bokomslag Skattevolymen 2016:1

Skattevolymen 2016:1

Häftad

  • 2016
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Nyheter i denna upplaga
Bland nyheterna 2016 kan nämnas:

Jobbskatteavdraget trappas av för personer med arbetsinkomster som överstiger ca. 600.000 kronor. Jobbskatteavdraget är helt avtrappat vid en arbetsinkomst på 1.600.000 kronor
En särskild löneskatt på 6,15 % införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som har fyllt 65 år
Ny lag om talan om skattetillägg i vissa fall. Allmän domstol ska på yrkande från åklagare kunna besluta om skattetillägg
Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet tas bort
Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas inte upp
Om Skattevolymen
I Skattevolymen har vi alla centralsvenska skattelagar och de viktigaste EU-reglerna på området som mervärdesskattedirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparadedirektivet. Här finns också OECDs modellavtal för dubbelbeskattning och praktiska sammanställningar med gällande skattesatser och gränser för förmåners avdragsrätt.
Skattelagstiftningen ändras ofta, i stort och i smått. Bara inkomstskattelagen har i genomsnitt ändrats 15 gånger per år sedan den gavs ut 1999. Vi ger därför ut Skattevolymen två gånger per år, för att du alltid ska ha tillgång till aktuella regler.
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789187387616
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2016-02-05
  • Förlag: FAR Akademi