bokomslag Skattelagstiftning 18:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018

Skattelagstiftning 18:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2018

Gunnar Rabe

Häftad

  • 1091 sidor
  • 2018
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiosjunde gången, innehåller
praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar
avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen. I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden
för samtliga lagändringar sedan 1975. Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår
ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.

  • Författare: Gunnar Rabe
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139020738
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 1091
  • Utgivningsdatum: 2018-08-16
  • Förlag: Norstedts Juridik AB