bokomslag Skattelagstiftning 17:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017
Juridik

Skattelagstiftning 17:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

Gunnar Rabe

Häftad

549:- (759:-)
 • 1085 sidor
 • 2017

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofemte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar
avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.

I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden
för samtliga lagändringar sedan 1975.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen
och skatteförfarandelagen, samt ett lagregister och ett omfattande
sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen
efterfrågade sifferuppgifterna.
 • Originaltitel: Skattelagstiftning 17:2 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017
 • Författare: Gunnar Rabe
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 55
 • ISBN: 9789139019992
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 1085
 • Utgivningsdatum: 2017-08-09
 • Förlag: Norstedts Juridik