bokomslag Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017
Juridik

Skattelagstiftning 17:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2017

Gunnar Rabe

Häftad

539:- (749:-)
 • 1082 sidor
 • 2017
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiofjärde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.

I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.
 • Originaltitel: Skattelagstiftning 17:1 : Lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2016
 • Författare: Gunnar Rabe
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 54
 • ISBN: 9789139019985
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 1082
 • Utgivningsdatum: 2017-01-27
 • Förlag: Norstedts Juridik