bokomslag Skapelsens frälsning : ekoteologi i miljö- och klimathotens tid
Filosofi & religion

Skapelsens frälsning : ekoteologi i miljö- och klimathotens tid

Per Larsson

Häftad

319:-
  • 169 sidor
  • 2010
Har kyrka och kristen tro något bidrag att ge i arbetet för jordens räddning? Hur utformar kyrkan sin teologi, när de ödesdigra hoten mot jordens ekosystem, den därmed ökande hungern i världen och klimatkrisen sammantaget blivit samtidens största dilemma? Denna bok är en introduktion till den allt aktuellare ekologiska teologin. Kyrkorna står idag särskilt inför tre stora utmaningar. Den första gäller en kvalificerad bearbetning av ekoteologin och klimathotens realitet, den intellektuella utmaningen. Den andra gäller kyrkans profetiska kallelse i denna apokalyptiska tid. Den tredje gäller utformningen av en realistiskt försvarbar kristen livsstil som kunde bli en förebild för det omgivande samhället. Per Larsson använder sig av teologins hela bredd när han här presenterar en teologi för ekologisk hållbarhet. Hans genomgång startar i Bibeln och fortsätter via kyrkofäderna genom kyrkans historia. Slutligen landar han i ett nutida ekumeniskt perspektiv. Förhoppningen är att boken på ett bredare plan kunde bidra till att ge nytt hopp, nya teologiska insikter, vidgat medvetande och inspiration till kyrkor och församlingar, när man söker efter handlingsvägar och förhållningssätt i denna ödestid. Per Larsson är teologie licentiat i missionsvetenskap. Han har mångårig ekumenisk och internationell erfarenhet, bl.a. som missionär i Tanzania och som lärare i ekologisk teologi vid Lutherska Teologiska Seminariet i Hongkong.
  • Författare: Per Larsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789175804729
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 169
  • Utgivningsdatum: 2010-06-03
  • Förlag: Artos & Norma Bokförlag AB