bokomslag Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt

Jan Hellner Marcus Radetzki

Häftad

  • 484 sidor
  • 2014

Andra format:

Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning.

Särskilda kapitel behandlar de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.

Boken är avsedd att användas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
I den nu föreliggande nionde upplagan beaktas källmaterial som publicerats före den 1 maj 2014.
  • Författare: Jan Hellner, Marcus Radetzki
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139206910
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 484
  • Utgivningsdatum: 2014-08-07
  • Förlag: Norstedts Juridik