bokomslag SIM : Speed Intuition Management

SIM : Speed Intuition Management

Björn Lundén

Häftad

  • 112 sidor
  • 2009
SIM är en bok där Björn Lundén utvecklar sina idéer om företagande och ledarskap. Idéer som ligger till grund för SIM-metoden (Speed Intuition Management) som beskrivs utförligt i boken. Metoden är inte särskilt märkvärdig, utan bygger egentligen på sunt förnuft. Regler och planering ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas av intuition. På så sätt frigörs resurser i företaget till operativt och intäktsskapande arbete.
Boken vänder sig främst till dig som driver eget företag med anställda, men också till dig som är chef utan att äga företaget. Även i ideella föreningar och stiftelser kan SIM-metoden införas.

Ur innehållet:
Den nya strukturen
SIM - en introduktion
Intuition kontra regelverk
Återupprätta det sunda förnuftet
Lärande organisation
Etik och moral
Insourcing
Öppenhet inåt och utåt
Platt organisation
Aktiebolaget Mig själv
Kommunikation
Fler i operativt arbete - färre i planering
Motiverade medarbetare
Nackdelar med SIM-metoden
  • Författare: Björn Lundén
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789170275975
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 112
  • Utgivningsdatum: 2009-02-18
  • Förlag: Björn Lundén Information