bokomslag Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet
Historia

Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet

JAKOB CHRISTENSSON

Inbunden

319:- (459:-)
 • 538 sidor
 • 2008
 • Del 7(Signums svenska kulturhistoria)
Under 1800-talets andra hälft genomgick Sverige en snabb omvandling. Näringarna släpptes fria och en rask industrialisering och urbanisering tog vid. Nationalismen bredde ut sig samtidigt som en massutvandring skedde till Amerika. Inom politiken fick kungamakten träda tillbaka och fyraståndsriksdagen avskaffades. I stället gjorde parlamentarismen sitt segertåg, även om vägen till rösträtt för alla ännu var lång och konfliktfylld. Det moderna genombrottet är den sjunde delen i Signums svenska kulturhistoria, som skall föra fram till idag. Ett femtontal författare behandlar bland annat tidens politik, press, järnvägsbyggande och kommunikationer, industrialisering, stadsplanering, slang och den sociala frågan.
 • Författare: JAKOB CHRISTENSSON
 • Format: Inbunden
 • ISBN: 9789187896958
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 538
 • Utgivningsdatum: 2008-06-30
 • Del i serien: Signums svenska kulturhistoria
 • Läsordning: 7
 • Förlag: Bokförlaget Atlantis