bokomslag Short Cuts 1 Allt i ett-bok
Språk & ordböcker

Short Cuts 1 Allt i ett-bok

Jörgen Gustafsson Lennart Peterson

Häftad

529:- (689:-)
  • 320 sidor
  • 2001
Short Cuts 1 och 2 är ett väl beprövat läromedel som fått mycket beröm av såväl lärare som elever, eftersom både texter och övningar visat sig fungera mycket bra i klassrummet. Du och dina elever kan välja det arbetssätt som passar er bäst – lärarlett eller mer elevplanerat. Short Cuts tar sats direkt från åk 9 och ger eleverna en ny utmaning. Siktet är inställt på goda resultat för eleverna samtidigt som böckerna har många inslag som gör inlärningen omväxlande och lustfylld. Förutom ett mycket varierat texturval med stor spridning i tid och rum, så tar Short Cuts fasta på kraven i momenten tala, skriva samt kulturorientering.
Resource Pages är separata temadelar i båda böckerna där eleverna får många tips hur de kan utveckla sitt talade och skrivna språk. I Short Cuts 1 och 2 behandlas bl.a. Oral Presentations, Writing a Summary, Informal/Formal Letters och Writing a CV.Övningar
Stor tyngdpunkt ligger på de fria tal- och skrivövningarna. Genom att använda sin engelska i "fria" sammanhang utvecklar eleverna sin engelska mot allt större variation och säkerhet. Den direkta språkträningen är också ett framträdande inslag i båda böckerna. Grammatiken befästs och utvecklas i ett separat avsnitt med grammatiska regler och övningar.

  • Författare: Jörgen Gustafsson, Lennart Peterson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789162235116
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 320
  • Utgivningsdatum: 2001-02-22
  • Förlag: Sanoma Utbildning