bokomslag Serbien : ett land i förändring
Samhälle & debatt

Serbien : ett land i förändring

Arne Hasselgren

Flexband

239:-
  • 186 sidor
  • 2014
Berlinmurens fall 1989 gav förutsättningar för ett nytt Europa. För Balkan och forna Jugoslavien blev följderna särskilt dramatiska. Forna Jugoslavien sönderföll i ett antal separata stater. Hur kunde ett ordnat samhälle på kort tid omvandlas till samhällen mer eller mindre i kaos och där många människor inte längre lever ett människovärdigt liv? Hur kunde krig utbryta strax efter att demokrati med fria val införts? I boken beskrivs utvecklingen från Tito-tidens diktatur till de första fria valen. En bakgrundsbeskrivning tecknas med Osmanska imperiet och Habsburgarnas välde vilka dominerade Balkan under århundraden. Kungadiktaturen under 1930-talet och Titos tid vid makten efter andra världskriget fram till sin död 1980 har medfört att demokratiska traditioner med fria val och flerpartisystem inte kunnat etableras i forna Jugoslavien. Tiden efter Tito med Miloseviç uppgång och fall, grundandet av politiska partier och fria val innebar ett systemskifte i Serbien. I boken Serbien ett land i förändring tecknas utvecklingen i Serbien ur ett fackligt och politiskt perspektiv. Marknadsekonomi har införts, privatisering av statliga företag har ägt rum i omgångar vilket radikalt ändrat människornas villkor. En omfattande korruption har medfört att ett fåtal har kunnat tillskansa sig enorma förmögenheter, medelklassen har i stort utraderats samtidigt som arbetslöshet och fattigdom har ökat. De fackliga organisationerna har blivit maktlösa och för nu en diskussion hur de ska kunna påverka politiken. Boken berör relationen mellan Serbien och Kosovo, normaliseringen som var ett villkor från EU för att påbörja förhandlingar om medlemskap. Avslutningsvis beskrivs de enorma utmaningar som landet står inför och de åtgärder som måste vidtas för att undvika en social katastrof.
  • Författare: Arne Hasselgren
  • Format: Flexband
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789172241909
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 186
  • Utgivningsdatum: 2014-09-03
  • Förlag: Hjalmarson & Högberg