bokomslag Sensation och moral : Tankar kring tidningar
Konst & kultur

Sensation och moral : Tankar kring tidningar

Carl-Adam Nycop

Kartonnage

239:-
  • 235 sidor
  • 1996
Vad har hänt med tidningen Expressen? Från att ha varit en av våra mest framgångsrika nyhetstidningar har den mer och mer fått karaktären av andra klassens boulevardblad med sjunkande läsarsiffror som följd. Expressen är i kris. Men hur har den hamnat där och vad är det som skiljer en bra tidning från en dålig? Expressens skapareCarl-Adam Nycop diskuterar här kring journalistikens villkor.

Den sammanhållande linjen i bokens första del är tidningen Expressens framgångar under dess första decennier då den växte till Nordens största dagstidning för att sedan råka in i en serie kriser som nästan halverade upplagan. Varför gick det så? Sviktade omdömet hos dem som redigerade? Blev materialet för brutalt så att det till slut stötte bort hundratusentals läsare? Hur bedömdes och valdes nyhetsmaterialet?

Utifrån dessa och liknande frågor diskuterar Carl-Adam Nycop i ett vidare perspektiv vad nyhetsvärdering är och vad som är journalistisk moral och omoral. Han resonerar bl a kring journalistutbildningen, om det går att utbilda journalister till att bli mer kvalitetsmedvetna och vad som karakteriserar en bra journalist. Han sätter tummen på tidningarnas ovilja att erkänna sina misstag och undrar om det är omdömet som sviker eller om de verkligen spekulerar i dålig smak.

Bokens andra del består av ett trettiotal utvalda och uppdaterade Massmedia-krönikor som skrevs åren 1974-1995 för tidningen Arbetet i Malmö. Här tar Carl-Adam Nycop upp bl a hur det journalistiska materialet kan utnyttjas och faran med att överdriva, förvanska och exploatera det så att läsarna reagerar negativt.


Carl-Adam Nycop (f 1909) var med och startade tidningen Expressen 1944 och var verksam där fram till 1962. Åren 1962-71 var han förlagschef på Fackpressförlaget. Han har också varit lärare i journalistik och haft många styrelseuppdrag i tidningsbranschen. Han har givit ut ett stort antal böcker
  • Författare: Carl-Adam Nycop
  • Format: Kartonnage
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789127062092
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 235
  • Utgivningsdatum: 1996-10-04
  • Förlag: Natur & Kultur