bokomslag Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
Juridik

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Staffan Olsson

Häftad

399:- (559:-)
  • 298 sidor
  • 2016

Andra format:

Femte upplagan

Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?

I Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola klargör författaren dessa och andra frågor utifrån rättspraxis och ger många konkreta exempel. I boken redogörs för den kommunala och den fristående förskolans och skolans regler liksom för de bestämmelser om offentlighet som ger olika utrymme för t.ex. yttrande- och meddelarfrihet. Sekretessreglerna för elevhälsan samt lagstiftning om anmälningsplikt då ett barn misstänks fara illa behandlas också.

Boken passar studenter på alla lärarutbildningar samt verksam personal inom förskole-, skol- och socialtjänstområdena. Den lämpar sig också väl för studiecirklar där skolfrågor behandlas och för föräldrar som vill veta mer om vilka regler som gäller. Vårdnadshavares och föräldrars rätt till insyn beskrivs utförligt.

Femte upplagan

I denna femte och starkt omarbetade upplagan har avsnitt om samverkan för ensamkommande barn tillkommit samt de bestämmelser som gäller s.k. molntjänster vid personregistrering i skolan. I övrigt har nya och viktiga domar och JO-uttalanden inkluderats.

  • Författare: Staffan Olsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 5
  • ISBN: 9789144092041
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 298
  • Utgivningsdatum: 2016-08-05
  • Förlag: Studentlitteratur