bokomslag Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
Juridik

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Staffan Olsson

Häftad

389:- (529:-)
  • 279 sidor
  • 2011

Andra format:

Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan, inte minst när barn och elever kan behöva stöd. Vad får personalen prata med varandra om och vad får de säga till utomstående? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund? Författaren klargör dessa och flera andra frågor samt redovisar många konkreta exempel. Diskussionsfrågor samt ett avsnitt med 102 frågor och svar bidrar till att skapa förståelse.

Boken redogör för den offentliga och den fristående förskolans och skolans regler liksom för de bestämmelser om offentlighet som ger olika utrymme för t.ex. yttrande- och meddelarfrihet. Den klargör även sekretessregler för arbete i t.ex. elevhälsan samt beskriver lagstiftning och metoder för anmälningsplikt och för socialnämndens utredningar. Frågan ställs hur socialtjänst samt förskola och skola ska kunna utveckla sitt samarbete så att det gagnar utsatta barn.

En huvudtes i boken är att hemmets delaktighet är viktig. Genom att den enskilde och i vissa fall den unge själv godkänner att känsliga kontakter tas, faller sekretessens murar. Riktigt komplicerade blir bestämmelserna om sekretess och anmälningsplikt först när den som kontakten gäller ställs utanför.

Boken passar all lärarutbildning samt personal inom förskole-, skol- och socialtjänstområdena. Den lämpar sig också väl för studiecirklar där skolfrågor behandlas och för föräldrar som vill veta mer om vilka regler som gäller.

I fjärde, omarbetade upplagan behandlas de regler och den terminologi som följer av den nya skollag som trädde i kraft 1 juli 2011. Det innebär att boken bl.a. har kompletterats med avsnitt om elevhälsa och dokumentation.

  • Författare: Staffan Olsson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 4
  • ISBN: 9789144074863
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 279
  • Utgivningsdatum: 2011-10-14
  • Förlag: Studentlitteratur