bokomslag Sekretess : handbok för socialtjänsten
Juridik

Sekretess : handbok för socialtjänsten

Lars Clevesköld Anders Thunved

Häftad

309:- (389:-)
  • 100 sidor
  • 2009

Andra format:

Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen.
Den 30 juni 2009 trädde en ny lag, offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare gällande sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Denna nya upplaga har anpassats till på så vis gjorda ändringar.
Boken lämnar svar på de olika frågor som en tjäntseman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen. Den är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.
  • Författare: Lars Clevesköld, Anders Thunved
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789139110712
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 100
  • Utgivningsdatum: 2009-09-08
  • Förlag: Norstedts Juridik