bokomslag Samspel i grupp

Samspel i grupp

Björn Nilsson

Häftad

  • 184 sidor
  • 2005
Ett genomgående budskap i boken är att det går att få grupper att fung era bättre. Olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter gör det svårt för personer i en grupp att samarbeta, något som kan leda t ill konflikter och bristande effektivitet. Björn Nilsson menar att med kunskaper om vad som brukar hända i grupper och med verktyg för att h antera olika svårigheter kan man få alla kategorier av grupper att fun gera bättre. I boken behandlas vilka faktorer som är viktiga i grupper s utveckling såsom normer, roller och ledarskap. Författaren beskriver olika aktiviteter som sker i grupper, exempelvis kommunikation, probl emlösning, beslutsfattning och konflikthantering samt redogör för vad som kan gå fel i en grupp. Han föreslår läsaren olika verktyg för att kunna skapa effektivitet och bra klimat i grupper.Boken vänder sig til l ledare, lärare och andra som vill utveckla sina gruppfärdigheter och sitt ledarskap.
  • Författare: Björn Nilsson
  • Illustratör: Anders Dejke
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144043548
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 184
  • Utgivningsdatum: 2005-04-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB