bokomslag Samlade skrifter. Bd 5, Den glada vetenskapen : "la gaya scienza"

Samlade skrifter. Bd 5, Den glada vetenskapen : "la gaya scienza"

Friedrich Nietzsche

  • 260 sidor
  • 2009
Första översättningen i sin helhet
Revidering och nyöversättning av
Carl-Henning Wijkmark

Den glada vetenskapen från 1882 är enligt många Nietzsches finaste bok, en lysande blandning av kortessäer, aforismer och dikter. Han talar själv om den som en bok född ur tövindar och aprilvårväder. I satiriska och skarpa beskrivningar driver han med den samtida moralen och vetenskapen, och visar vägen mot sitt eget nya ideal, en glad och lekfull vetenskap.

Boken publicerades i två omgångar, den andra upplagan innehöll en helt nyskriven del, bok 5. Nietzsche tillfogade också ett antal dikter. I den tidigare översättningen till svenska av Carl Henning Wijmark utelämnades dikterna och den femte boken. Nu har den augustprisbelönte Carl Hennings Wijmark reviderat sin tidigare översättning och dessutom lagt till den femte boken. Dikterna har översatts av Peter Handberg och Hans Ruin.

För första gången finns därmed på svenska detta centrala verk av Nietzsche.

Friedrich Nietzsche
(1844-1900) är en av den moderna tidens mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer. Hans betydelse för 1900-talets intellektuella och konstnärliga liv går knappast att överskatta. Trots att han tidigt slog igenom bland nordiska läsare har knappt hälften av hans skrifter tidigare översatts och de flesta av de översättningar som finns är föråldrade och svåråtkomliga. Det är därför en viktig händelse att Nietzsches samlade skrifter för första gången ges ut på svenska.
Redaktionen för Nietzsches samlade skrifter består av Thomas H. Brobjer, Ulf I Eriksson, Peter Handberg och Hans Ruin. För den sobra formgivningen svarar Jens Andersson.
  • Författare: Friedrich Nietzsche
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789171396853
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 260
  • Utgivningsdatum: 2009-03-31
  • Översättare: Carl-Henning Wijkmark
  • Förlag: Brutus Östlings bokf Symposion