bokomslag Samhällskunskap 1, 2 och 3

Samhällskunskap 1, 2 och 3

Daniel West Uriel Hedengren

Häftad

679:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hos dig inom 1-3 arbetsdagar

Fri frakt vid köp över 99:- för medlemmar.

  • 576 sidor
  • 2013
Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt. Det finns inte alltid bara ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv.

Läs mer
Utmärkande drag
- Resonerande text som uppmanar till reflektion.
- Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
- Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang
- Eleverna kan ställa sina egna uppfattningar mot andras
Uppmanar till reflektion
Det nya läromedelspaketet Samhällskunskap tar upp frågor och ämnen som kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna - det kan finnas andra.
Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
Ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap.
Faktapåståenden i ett meningsbärande sammanhang
Boken Samhällskunskap poängterar vikten av att förstå varför något ser ut som det gör, eller varför det fungerar som det gör. Förstår man detta är det lättare att ta till sig fakta kring företeelsen.
Uppgifter vid texten
I anslutning till den löpande texten finns det frågor som syftar till reflektion och ställningstagande. Det ger en direkt koppling mellan ifrågasättande och läromedelstext.
Samhällskunskap 1a1
Innehåll
- Om att påverka och att påverkas
- Kunskap och okunskap
- Individen, samhället och kulturen
- Diskriminering, fördomar och social status
- Demokrati och diktatur
- Politiska partier
- Statsskickets grunder
- Riksdag och regering
- Kommuner, landsting och regioner
- EU - den europeiska unionen
- Internationellt beslutsfattande
- Massmedier - den tredje statsmakten
- Sverige i förändring
- Näringsliv och arbetsmarknad
- Arbete, sparande och konsumtion
- Vad är samhällsekonomi?
Samhällskunskap 1b
Innehåll
Förutom innehållet i 1a1 tillkommer följande områden:
- Samhällsvetenskapliga arbetsmetoder
- Samhälle i förändring
- Rättssamhället
- Den svenska välfärden
- Hushållen och samhällsekonomin
- Tillväxt och konjunkturer
- Ekonomisk politik
- Sverige och omvärlden
Samhällskunskap 1, 2 och 3
Innehåll
Förutom innehållet i 1b tillkommer följande områden:
- Vetenskapsteori
- Det ekonomiska tänkandets historia
- Internationell ekonomi
- Internationella relationer
- Fattigdom och utveckling

Om författarna
"Något man lätt slås av när man slår upp en lärobok i samhällskunskap, vilken som helst, är att fokus ligger på att redogöra för hur samhället fungerar, inte varför det fungerar som det gör. Men det är direkt nödvändigt att ge faktapåståenden ett meningsbärande sammanhang. Det är lättare att komma ihåg hur om man samtidigt förstår varför. En uppenbar brist i många läromedel är att man inte nog tar hänsyn till denna aspekt. Min ambition har därför varit att lyfta fram vikten av sammanhang och kritisk reflektion som förutsättningar för det goda samtalet i arbetet med samhällsfrågor."
Daniel West, författare och lärare i samhällskunskap och filosofi

  • Författare: Daniel West, Uriel Hedengren
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147092734
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 576
  • Utgivningsdatum: 2013-08-15
  • Förlag: Liber