bokomslag Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar
Juridik

Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar

Tommy Österberg

Häftad

629:-
  • 207 sidor
  • 2013

Andra format:

Denna handbok ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar och andra samfälligheter samt servitut.
Boken ger bl.a. svar på följande frågor:
· Hur bildar man en samfällighetsförening?
· Hur bestäms vad en samfällighetsförening får syssla med?
· Hur ska styrelsen bedriva sitt löpande arbete?
· Hur leder man bäst en föreningsstämma?
· Vilka ekonomiska regler gäller?
· Vilka skatteregler finns?
· Vilka försäkringar behövs?
· Hur avgörs tvister mellan delägarna om förvaltningen?

Dessutom har boken ett avsnitt som redogör för intressanta rättsfall och som visar hur domstolarna har hanterat tvister som uppstått vid den gemensamma förvaltningen av samfälligheter.
"Samfälligheter" är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för en samfällighetsförenings styrelseledamöter i deras arbete men också föreningsmedlemmar och andra som kommer i kontakt med samfälligheter har stor nytta av råden som ges i boken.
Den elfte upplagan har uppdaterats så att lagtext och tillämpningsfrågor, som uppkommit i det praktiska arbetet eller som har avgjorts av domstolarna, är aktuella till den 1 januari 2013.
  • Författare: Tommy Österberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 11
  • ISBN: 9789139112822
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 207
  • Utgivningsdatum: 2013-04-05
  • Förlag: Norstedts Juridik