bokomslag Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812
Historia

Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812

Nils Erik Villstrand

Inbunden

249:-
 • 416 sidor
 • 2010
 • Del 2(Finlands svenska historia)
Riksdelen handlar om Finlands svenska historia, från Erik den XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till 1812, när Finland inte längre var en del av det svenska riket. Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med särskild tonvikt på det svenska och på Finlands ställning i det svenska riket. Samhällseliten och dess gradvisa försvenskning under 1600- och 1700-talet granskas, likaså allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan överhet och undersåtar samt kyrkans förmedlande roll. Särskild uppmärksamhet ägnas 1700-talet, då Finland till följd av de upprepade krigen mot Ryssland mer än tidigare stod i centrum för den svenska politiska elitens uppmärksamhet. Rysslands växande militära styrka och synen på Finland som ett hotat gränsområde skapade en mental beredskap för kriget 180809. I ett avslutande kapitel diskuteras krigshändelserna, de ryska pacificeringsåtgärderna och fredsslutet 1809 samt hur den finländska eliten valde att snabbt anpassa sig till den nya överheten.
 • Författare: Nils Erik Villstrand
 • Format: Inbunden
 • ISBN: 9789173533454
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 416
 • Utgivningsdatum: 2010-01-11
 • Del i serien: Finlands svenska historia
 • Läsordning: 2
 • Förlag: Bokförlaget Atlantis