bokomslag Revision i föreningar
Samhälle & debatt

Revision i föreningar

Björn Lundén

Häftad

479:-
  • 128 sidor
  • 2011

Andra format:

REVISION I FÖRENINGARär en praktisk handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får en utförlig genomgång av de regler och normer som gäller för revision. Du får också handfasta och praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet.
Vilka handlingar har revisorn egentligen rätt att se? Vem får vara revisor? Vad gör man om man misstänker att kassören förskingrar? Hur omfattande måste revisionen vara? Vilket personligt ansvar har revisorn? Dessa och många andra intressanta och ibland besvärliga frågor får du svar på i den här boken.

Ur innehållet:
Revisorns ansvar
Hur revisorn utses, avsätts och avgår
Revisorns förhållande till styrelsen, kassören,
skattemyndigheten m fl
Revision av räkenskaperna
Revision av förvaltningen
Praktiskt revisionsarbete
Ren och oren revisionsberättelse
Förskingring och andra brott
Revisions-PM och påpekanden
Tystnadsplikt och informationsplikt
Lagstiftning om revision
God revisionssed
  • Författare: Björn Lundén
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789170277481
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 128
  • Utgivningsdatum: 2011-10-30
  • Förlag: Björn Lundén Information AB